При пожар позвънете на телефон: + 112

Създадена на 18 Юни 2021

Във връзка със затопляне на времето, предстоящата жътвена кампания, настъпването на пожароопасния сезон и увеличаване на риска от увеличаване броя на пожарите в сухи треви и отпадъци РДПБЗН - Кюстендил апелира отново за стриктно спазване на пожарните правила и изораване на противопожарни ивици около горски територии и съседни житни блокове.

РСПБЗН-Кюстендил отправят препоръки към арендатори, земеделски стопани и граждани, за необходимостта от стриктно спазване на основните правила за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи. А те са:

• Забранява се паленето на огън и извършването на огневи дейности в горите и прилежащите им територии в общината
• Забранява се паленето на стърнища, сухи треви и други растителни отпадъци – съгласно чл. 12 от Наредба N 8121з-968 от 10.12.2014 г.
• Съгласно чл. 11 от същата наредба е необходимо кметовете и кметските наместници в общината са информират населението за спазване на противопожарните мерки, и да организират и ръководят местните доброволни формирования за гасенето на пожари.
• При възникване на пожар трябва незабавно да се сигнализирана тел. 112.
• Когато бъде констатирано, че граждани нарушават разпоредените противопожарни мерки, те подлежат на съответната административно-наказателна отговорност.

Пожарникарите от четирите РС ПБЗН в област Кюстендил призовават стопаните на земеделски земи, физическите и юридически лица, имащи пряко и косвено отношение към жътвената кампания, към по-висока отговорност при изпълнение на дейности в близост или в житните масиви за недопускане възникването на пожари в тях, както и да спазват правилата, свързани с противопожарната безопасност през жътвената кампания.

Създадена на 25 Март 2021

От 15 до 19 март 2021 г. в гр. Добринище се проведе републиканското първенство по ски алпийски дисциплини и биатлон за служителите на МВР.
Надпреварата се проведе на пистите под връх Безбог.

В тазгодишното издание на Републиканското първенство взеха участие 92 състезателя от 14 спортни клуба.Сред тях са и представители на РД ПБЗН - Кюстендил.

Най - добре се представиха състезателите на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", които спечелиха отборната надпревара в ски алпийски дисциплини и в биатлона.

Създадена на 25 Февруари 2021

Започна сформирането на нови младежки противопожарни отбори (МПО) " Млад огнеборец" в училищата на Кюстендилска област. Приемът в МПО е на доброволен принцип, като изискването е децата да са на възраст от 12 до 16 години. За приемане в отрядите младежите подават до директора на съответното училище молба за участие и декларация за съгласие от родителя.
Изграждането на нови МПО в училищата започва в началото на всяка учебна година. Поради панемичната обстановка в страната това бе изместено. за края на месец февруари т.г.
Теоретичната подготовка на младите огнеборци се ръководи от инструкторите на отрядите (пожарникари-професионалисти), под формата на лекции и семинари по тематика, предварително съгласувана с РУО – МОН. Практическата подготовка и спортно-състезателната дейност се провеждат от инструкторите и от водачите на отборите – определени педагогически лица от учебното заведение.

Движението Младежки противопожарни отряди (МПО) “Млад огнеборец” е с международен характер. В България то е възстановено в началото на учебната 1999/2000 година по разработен Примерен устав, включен в Указанията на Министерство на образованието и науката (МОН), за организация на дейността в системата на предучилищното и училищното образование.

Основната цел на младежкото движение е повишаване на физическата дееспособност на младежите и развиване на трайни практически умения и готовност за правилни действия при пожари и бедствия.

Документите на новосформираните МПО "Млад огнеборец" е необходимо до 8 март 2021 година да се представят в районните служби ПБЗН . За РД ПБЗН - Кюстендил това са РС ПБЗН - Кюстендил, РС ПБЗН - Дупница, РС ПБЗН - Рила, РС ПБЗН - Бобов дол.