При пожар позвънете на телефон: + 112

Създадена на 25 Март 2021

От 15 до 19 март 2021 г. в гр. Добринище се проведе републиканското първенство по ски алпийски дисциплини и биатлон за служителите на МВР.
Надпреварата се проведе на пистите под връх Безбог.

В тазгодишното издание на Републиканското първенство взеха участие 92 състезателя от 14 спортни клуба.Сред тях са и представители на РД ПБЗН - Кюстендил.

Най - добре се представиха състезателите на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", които спечелиха отборната надпревара в ски алпийски дисциплини и в биатлона.

Създадена на 25 Февруари 2021

Започна сформирането на нови младежки противопожарни отбори (МПО) " Млад огнеборец" в училищата на Кюстендилска област. Приемът в МПО е на доброволен принцип, като изискването е децата да са на възраст от 12 до 16 години. За приемане в отрядите младежите подават до директора на съответното училище молба за участие и декларация за съгласие от родителя.
Изграждането на нови МПО в училищата започва в началото на всяка учебна година. Поради панемичната обстановка в страната това бе изместено. за края на месец февруари т.г.
Теоретичната подготовка на младите огнеборци се ръководи от инструкторите на отрядите (пожарникари-професионалисти), под формата на лекции и семинари по тематика, предварително съгласувана с РУО – МОН. Практическата подготовка и спортно-състезателната дейност се провеждат от инструкторите и от водачите на отборите – определени педагогически лица от учебното заведение.

Движението Младежки противопожарни отряди (МПО) “Млад огнеборец” е с международен характер. В България то е възстановено в началото на учебната 1999/2000 година по разработен Примерен устав, включен в Указанията на Министерство на образованието и науката (МОН), за организация на дейността в системата на предучилищното и училищното образование.

Основната цел на младежкото движение е повишаване на физическата дееспособност на младежите и развиване на трайни практически умения и готовност за правилни действия при пожари и бедствия.

Документите на новосформираните МПО "Млад огнеборец" е необходимо до 8 март 2021 година да се представят в районните служби ПБЗН . За РД ПБЗН - Кюстендил това са РС ПБЗН - Кюстендил, РС ПБЗН - Дупница, РС ПБЗН - Рила, РС ПБЗН - Бобов дол.

Създадена на 04 Декември 2020

За периода от 01.10. до 02.12.2020 г. данните на РС ПБЗН са: възникнали общо 26 произшествия. И през този отоплителен сезон броят на пожарите тенденциозно се запазва, като най-честите причини за пожарите се очертават късо съединение – 10, неправилно ползване на отоплителни уреди – 1, техническа неизправност – 3, и самозапалване -1 пожгар в комините на жилищните сгради.

За периода за съжаление има 1 загинал на 86 годишна възраст и 1 пострадал на 79 г. възраст в резултат на пожар.

Ето защо РД ПБЗН - Кюстендил призовава стриктно да се спазват Правилата за безопасност през отоплителния сезон.

 ПРАВИЛА ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛ. ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ:

Никога не оставяйте включени уреди без наблюдение!

При напускане на дома или офиса още веднъж се убедете, че сте изключили уредите.

Не използвайте нестандартни и саморъчно направени уреди!

Върху или в близост до електрическите уреди никога не оставяйте горими предмети. Не ги използвайте за сушене на дрехи. Укрепете добре всички отоплителни уреди поради опасността от обръщане. Последното е особено важно и за безопасността на Вашите близки, ако те са трудноподвижни, възрастни или болни хора! Те са най-рисковата социална група при пожар!

ОБЩИ ПРАВИЛА ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ТВЪРДО ГОРИВО:

Недопускайте използването на самоделни отоплителни уреди на твърди горива.

Под печките за твърдо гориво осигурете негорима подложка, излизаща пред нея най-малко на 50см. и 25см. встрани, с борд 1см.

Разстоянието от печката и димоотводните тръби до горими предмети, конструктивни елементи и стенни покрития не трябва да е по-малко от 50 см.

Проверете стабилно ли са укрепени димоотводните тръби. Прогорели (пробити) такива, незабавно се подменят с нови.Осигурете ревизионните отвори към комина със стандартно изработени метални розетки.

Ревизирайте комините които ще експлоатирате през зимата – те се изграждат задължително от негорими материали. В комините на сградата не трябва да има фуги към помещенията, така също и вградени горими материали. Ако не сте почистили комините от налепи и сажди, направете го веднага. Ако сте установили наличие на пукнатини в комините в подпокривните пространства, същите трябва незабавно да се измажат. Комините трябва да са плътно измазани.

Не оставяйте за сушене върху или около отоплителните уреди дрехи, и др. горими и леснозапалими материали.

Почиствайте комините и кюнците от натрупани сажди и отлагания по механичен начин – не използвайте горими и леснозапалими вещества и материали!

Уважаеми граждани,

 Спазването на правилата и нормите за пожарна безопасност са отговорност на всеки гражданин, нарушаването им може да застраши не само личната Ви собственост, но живота и здравето на близките хора до ВАС.

 Нека всеки един от нас се отнесе отговорно към Правилата и с радост и добро здраве да посрещнем предсточщите коледни и новогодишни празници

04 дек 2020

РДПБЗН – КЮСТЕНДИЛ