При пожар позвънете на телефон: + 112

Създадена на 05 Май 2020

След обявения в края на месец април 2020 година пожароопасен сезон за всички области в страната Регионалната дирекция по горите в Кюстендил е изготвила регионална програма за защита на горските територии от пожари през 2020 година.

Трите специализирани групи от служители в дирекцията - в офисите в Кюстендил, Перник и Дупница - са оборудвани с необходимия инвентар и са в готовност да реагират при възникване на пожар.

До момента дирекцията е направила 23 проверки в областите Кюстендил и Перник за установяване на готовността на горските структури за защита от пожари. Проверени са били и собствениците на недържавни горски територии - предимно общини - с площ от над 50 ха.

Общо 15 са доброволните формирования за защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации. Девет от тях са в област Кюстендил и шест - в област Перник. Статистиката на възникналите на територията на РДГ горски пожари през последните 10 години показва, че от общо 394 пожара 303 са възникнали вследствие небрежно и безотговорно боравене с открит огън, за 65 от пожарите причините са неизвестни, 14 са естествени, главно от мълнии. Само един пожар е умишлен.

От началото на годината на територията на РДГ-Кюстендил са регистрирани седем пожара, обхванали 315 дка горски територии. За сравнение през 2019 г. за същият период те са били 31, а опожарената площ 1713 дка.

РД ПБЗН - Кюстендил  и РС ПБЗН призоваеват:

Не палете огън на открито!

Спазвайте правилата за пожарна безопасност!

Нека всички заедно да бъдем отговорни!

 


 

Създадена на 29 Април 2020

Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) към Министерството на земеделието, храните и горите информират, че е обявен  пожароопасен сезон за всички области в страната.
ИАГ призовава всички граждани да бъдат особено внимателни и да се въздържат от палене на огън на открито, в т. ч. и в земеделски земи. Човек, забелязал пожар в горски или земеделски територии, незабавно трябва да се обади на тел. 112, което ще спомогне за бързото му локализиране и организиране на неговото потушаване.

Със заповеди на областните управители е обявен пожароопасен сезон в горските територии за всички области в страната. За отделните области периодът е различен, поради спецификата на съответния район, но се обхващат месеците март - ноември.

По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м от границите на горските територии.

Посетителите и работещите в горите и в съседство с тях са задължени да спазват правилата за пожарна безопасност. Паленето на огън и изхвърлянето на горими отпадъци трябва да става само на определените за тази цел места.

За периода от 13 до 23 април т.г. са възникнали 31 пожара в горските територии в страната. Пожарите са преминали низово и са засегнали площ от 1678 дка в иглолистни, широколистни и смесени насаждения, както и незалесени площи, попадащи в горските територии. В потушаването на пожарите са участвали 150 служители на териториалните поделения държавни горски/ловни стопанства, 104 служители от структурите на Главната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", както и 76 доброволци.

Възникването на 99% от пожарите през горепосочения период отново е причинено от човешко действие или бездействие.

Ето защо РД ПБЗН - Кюстендил  и РС ПБЗН, намиращи се в  областта се обръщат с призив  към гражданите да бъдат отговорни, да спазват всички правила за безопасно боравене с огън на открито.

Нека да опазим нашата природа и да не допуснем щети!

Създадена на 25 Март 2020

С настъпването на пролетта започва традиционното почистване, а с него се увеличава и опасността от унищожителния "език" на огъня. Затова е необходимо да знаем: Как и кога да ползваме пожарогасители?

Предлагаме Ви да разгледата отделните слайдове от презентацията "Видове пожарогасители и инструкции за действие с тях"
От тази презентация ще научите за:
- триъгълник на пожара;
- класификация на горимите материали;
- видовете пожарогасители;
- как да използваме пожарогасителите;
- някои основни правила при пожар;
- правила при пожарогасене.

Презентацията е изготвена от Столично управление “Пожарна безопасност и защита на населението”.

Ето вижте:

 
ppy-01
ppy-02
ppy-03
ppy-04
ppy-05
ppy-06
ppy-07
ppy-08
ppy-09
ppy-10
ppy-11
ppy-12
ppy-13
ppy-14
ppy-15
ppy-16
ppy-17
ppy-18
ppy-19
ppy-20
ppy-21
ppy-22
ppy-23
ppy-24