При пожар позвънете на телефон: + 112

Създадена на 17 Септември 2020

Разнообразни прояви се провеждат в дните на седмицата на пожарна безопасност в четирите РС ПБЗН - Кюстендилска област.
В три поредни дни (16, 17 и 18) на м. септември 2020 година представители на РС ПБЗН - Кюстендил имаха срещи с деца и колективите на детските градини от община Кюстендил.
Направена бе демонстрация на пожарна и спасителна техника, както и обучение на децата как да се предпазват от пожари в градината и в дома.
Децата нагледно разбраха, че Огънят е стар приятел на човека, но понякога обаче се случва от верен приятел да се превърне в негов враг ...
С превантивни съвети за недопускане на пожари и за правилно поведение при такива произшествия са запознати педагогическия и непедагогическия персонал в градините.

Признателни сме на ръководствата на ДГ "Слънце", ДГ "1 юни", ДГ "Еделвайс", ДГ "Славейче" и ДГ "Мечта" от град Кюстендил, които са наши "сътрудници" в превантивната ни дейност с децата и техните родители .

А ето как децата ще запонят срещите:

ДГ " Слънце", ДГ "Първи юни", ДГ "Мечта, ДГ "Еделвайс"

demostracii-01
demostracii-02
demostracii-03
demostracii-04
demostracii-05
demostracii-06
demostracii-07
demostracii-08
demostracii-09
demostracii-10
demostracii-11
poj-saor-01
poj-saor-02
poj-saor-03
poj-saor-04
poj-saor-05
poj-saor-06
poj-saor-07
poj-saor-08
poj-saor-09
poj-saor-10
poj-saor-11
poj-saor-12
poj-saor-13
poj-saor-14
poj-saor-15
poj-saor-16
poj-saor-17
poj-saor-18
poj-saor-19
poj-saor-20
poj-saor-21
poj-saor-22
poj-saor-23
poj-saor-24
poj-saor-25
poj-saor-26
poj-saor-27
poj-saor-28
poj-saor-29
poj-saor-30
poj-saor-31
poj-saor-32
poj-saor-33
poj-saor-34
poj-saor-35
poj-saor-36
poj-saor-37
poj-saor-38
priatel-vrag-1-01
priatel-vrag-1-02
priatel-vrag-1-03
priatel-vrag-1-04
priatel-vrag-1-05
priatel-vrag-1-06
priatel-vrag-1-07
priatel-vrag-1-08
priatel-vrag-1-09
priatel-vrag-1-10
priatel-vrag-1-11
priatel-vrag-1-12
priatel-vrag-1-13
priatel-vrag-1-14
priatel-vrag-1-15
priatel-vrag-1-16
priatel-vrag-1-17
priatel-vrag-1-18
priatel-vrag-1-19
priatel-vrag-1-20
priatel-vrag-1-21
priatel-vrag-1-22
priatel-vrag-1-23
priatel-vrag-1-24
priatel-vrag-1-25
priatel-vrag-1-26
priatel-vrag-1-27
priatel-vrag-1-28
priatel-vrag-1
priatel-vrag-2-01
priatel-vrag-2-02
priatel-vrag-2-03
priatel-vrag-2-04
priatel-vrag-2-05
priatel-vrag-2-06
priatel-vrag-2-07
priatel-vrag-2-08
priatel-vrag-2-09
priatel-vrag-2
priatel-vrag-3
priatel-vrag-4
priatel-vrag-5

 

Създадена на 09 Септември 2020

В периода от 14-ти до 18-ти септември 2020 г. предстои традиционното провеждане на „Седмицата на пожарната безопасност“ и честване на професионалния празник на служителите от ГДПБЗН – МВР – 14-ти септември.
От РД ПБЗН - Кюстендил са предвидени редица мероприятия насочени към повишаване културата и информираността на населението в областта на ПБЗН, издигане престижа на професията и доверието на хората и популяризиране на всички дейности, осъществявани от дирекцията и районните служби на ПБЗН.Представяме Ви инициативите на РД ПБЗН и районни служби в Кюстендилски регион


Познанията за бедствията, правилата за поведение и защитата и мероприятията, които следва да се извършат с цел тяхното недопускане или намаляване на вредните им последици, са важна предпоставка за адекватно поведение при евентуално възникване на дадено събитие. Усвояването на трайни знания и формирането на умения за действие при бедствени ситуации спомагат за запазване на живота и здравето на децата.
Обучението е елемент от превантивната дейност по защита на населението и стои с особена важност в дейността на РДПБЗН - Кюстендил.

Ето защо Ви предлагаме да се запознаете с:

Основни правила на действие и защита при обилни снеговалежи и ниски температури

Правила за поведение при радиоактивно замърсяване

Правила за действие при наводнение

Пожар у дома- какво е необходимо да знаем

Пожар в природата - как да опазим природата от огъня

Създадена на 27 Юли 2020

С повишаването на дневните температури значително се увеличава и рискът от възникване и бързо разпространение на пожари в природата. За да не се допускат сериозни инциденти и за да бъдат опазени селскостопанската реколта, гората и имуществото на жителите от областта, е важно да се спазват правилата за безопасност.

Основни правила за пожарна безопасност през летния сезон:

Не изхвърляй неизгасени кибритени клечки и фасове в горима и леснозапалима среда!

Машините и моторните превозни средства, работещи на полето и в гората, трябва да са технически изправни.

Паленето на огън в гората е забранено, освен на обезопасените и обозначени за това места.

Преди да запалите огън на разрешените за това места, се уверете, че разполагате с вода или други средства за загасяването му, при поява на вятър и при напускане на мястото.

Не бива да се изхвърлят бутилки. Те могат да проявят ефекта на лупа и това да доведе до запалване на суха трева, листа или растителни остатъци.

Недопустимо е паленето на огън при наличие на силен вятър – той може да разнесе горящите частици, без да имате възможност за навременна реакция.

Силният вятър увеличава притока на кислород към огнището и подпомага развитието на пожара.

Разчистването на пасища, сухи клони и отпадъци в горски участъци трябва да става чрез събирането, окосяването и извозването им на определените за това места. Забранено е унищожаването им чрез изгаряне!

За да се предотврати самозапалване, прясното сено се складира на дебел слой само след като изсъхне.

За да се предотвратят пожарите, предизвикани от късо съединение на далекопроводите, под и около тях се оформят просеки.

Абсолютно забранено е опалването на стърнищата.

При пожар незабавно потърсете помощ на телефон 112.

РД ПБЗН- Кюстендил подкрепя кампанията на ГД ПБЗН и се обръща към населението на Кюстендилска област с призив:

Да опазим природата от огъня!