При пожар позвънете на телефон: + 112

Създадена на 17 Декември 2019

На 17 декември 2019 година се проведе пожаротактимеското учение в Осоговската планина. То се организира от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Кюстендил и е на тема „Действия при възникнало бедствено положение в туристически обекти в планината и населено място поради трудни зимни условия”.

В учениетосе включиха сили и средства на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, Областна дирекция на МВР, Регионална дирекция „Гранична полиция”, Център за спешна медицинска помощ, БЧК – Кюстендил, Планинска спасителна служба и Областно пътно управление.Участват представители на сектор СОТ при Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Благоевград. Учението се проведе със съдействието на Държавно ловно стопанство „Осогово”.
Участваха 65 пожарникари, спасители, лекари и доброволци. Акцията се състоя в местността „Три буки“ в Осоговската планина.
Учението бе разделено на три модула, като в първия трябваше да се спасяват бедстващи хора в два хотела и едно село, във вторият модул се оказа помощ от планинските спасители на бедстващ човек със счупен крак, а в третият модул се оказа съдействие при изваждането на кола от дере.
Ето становището на началник сектор към РДПБНЗ Наско Васев: „Учението симулира бедстващи хора поради обилен снеговалеж. Пътищата до там са затрупани от паднали дървета от тежкия сняг, има затънали автомобили на гостите, които са били в хотелите.

Днешното учение е да направим координацията и взаимодействието между различните части на единната спасителна система, които могат да действат при такава ситуация и да демонстрираме техниката, която ще се ползва. Техниката, която се използва е предимно високопроходима техника, оборудвана с вериги за движение в сняг.Днешната обстановка не позволява това да се случи, тя има възможност и на гуми да се кара тази техника“.
В учението се включи и кучето „Вегас“ към Планинската спасителна служба- Кюстендил.„Зададено е, че един човек е изгубен. Ще пуснем кучето да го намери, след като бъде намерен човека, ще кажем какво е неговото общо състояние и дали се нуждаем от помощ хора да дойдат да го пренесем или той ще може да слезе на собствен ход.

Пострадалият ще е със травма в коляното, фрактура най- вероятно и фрактура на лакътна става. Много са полезни тези обучения защото координацията става много по- добра между различните институции в бедствени ситуации“, заяви спасителят Радослав Наков.

 

p-t-u4enie-1
p-t-u4enie-2
p-t-u4enie-3
p-t-u4enie-4
p-t-u4enie-5
p-t-u4enie-6

Създадена на 13 Декември 2019

По време на отоплителен сезон се увеличават причините за възникване на пожар. Необходимо е да засилим нашата бдителност и стриктно да спазваме Правилата за безопасно ползване  на ел. уреди или отполителни уреди на твърдо гориво.

Ето какво показват данните:13 пожара в битовата сфера са възникнали в Кюстендилска област от началото на отоплителния сезон - от 01.10. до 12.12.2019 г. От тях 9 са без преки материални загуби, 4 пожара са нанесли преки материални загуби.
Изводът; Отново и през този отоплителен сезон броят на пожарите се запазва, като най-честите причини за възникването им са неправилно ползване на отоплителни уреди – 1, строителна неизправност – 2 , и самозапалване - 10, в комините на жилищните сгради.
За периода вследствие на късо съединение в отоплително одеяло е загинал възрастен човек.
В сравнение със зимния сезон на 2017/2018 г. за същият период броят на пострадалите и загиналите хора са: 1 пострадал и 2 загинали. През отоплителния сезон на 2018/2019 г. няма пострадали и загинали хора.

На всички ползватели на отоплителни уреди напомняме за следните Правила.

ОБЩИ ПРАВИЛА ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛ. ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ:
Никога не оставяйте включени уреди без наблюдение!
При напускане на дома или офиса още веднъж се убедете, че сте изключили уредите.
Не използвайте нестандартни и саморъчно направени уреди!
Върху или в близост до електрическите уреди никога не оставяйте горими предмети. Не ги използвайте за сушене на дрехи. Укрепете добре всички отоплителни уреди поради опасността от обръщане. Последното е особено важно и за безопасността на Вашите близки, ако те са трудноподвижни, възрастни или болни хора! Те са най-рисковата социална група при пожар!
Борбата с вирусите започва, на фронта излизат фитоимуномодулаторите!

ОБЩИ ПРАВИЛА ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ТВЪРДО ГОРИВО:
Не допускайте използването на самоделни отоплителни уреди на твърди горива.
Под печките за твърдо гориво осигурете негорима подложка, излизаща пред нея най-малко на 50см и 25см встрани, с борд 1см.
Разстоянието от печката и димоотводните тръби до горими предмети, конструктивни елементи и стенни покрития не трябва да е по-малко от 50 см.
Проверете стабилно ли са укрепени димоотводните тръби. Прогорели (пробити) такива, незабавно се подменят с нови.Осигурете ревизионните отвори към комина със стандартно изработени метални розетки.
Ревизирайте комините които ще експлоатирате през зимата – те се изграждат задължително от негорими материали. В комините на сградата не трябва да има фуги към помещенията, така също и вградени горими материали. Ако не сте почистили комините от налепи и сажди, направете го веднага. Ако сте установили наличие на пукнатини в комините в подпокривните пространства, същите трябва незабавно да се измажат. Комините трябва да са плътно измазани.
Не оставяйте за сушене върху или около отоплителните уреди дрехи, и др. горими и леснозапалими материали.


 Спазването на правилата и нормите за пожарна безопасност са отговорност на всеки гражданин, нарушаването им може да застраши не само личната Ви собственост, но живота и здравето на близките Ви хора.

РД ПБЗН - Кюстендил РС ПБЗН - Кюстенди, РСПБЗН - Дупница, РС ПБЗН - Бобов дол и ПС ПБЗН - Рила - Ви пожелава весели празници!

Създадена на 22 Ноември 2019

Служители на РДПБЗН – Кюстендил, участваха в двудневно Национално пълномащабно учение „Защита 2019“(19 и 20 ноември 2019 година), заедно със служители от още 9 РДПБЗН и национални институции. В учението бяха проиграни действия от Външния авариен план на АЕЦ „Козлодуй“.

Нашите участници в учението имаха една от най-отговорните задачи - изграждането на Обединен контролно-пропускателен пункт в с. Лехчево, област Монтана - където преминаваха хора и техника от обособената 30-километрова зона около аварията. Служителите на РДПБЗН – Кюстендил, изградиха пункт за деконтаминация/почистване от радиационни частици/ на замърсени МПС и хора. За осъществяване на конкретните задачи в района на учението бяха предислоцирани два пожарни автомобила, един транспортен товарен автомобил, два микробуса за транспорт на служители и лек щабен автомобил от РДПБЗН - Кюстендил.

В рамките на двудневното пълномащабно учение „Защита 2019 г.“ се извършиха редица практически занятия по защита на населението.

zastita-1
zastita-2
zastita-3
zastita-4
zastita-5
zastita-6