РД ПБЗН - Кюстендил

 

Регионална дирекция Пожарна безопастност и защита на населението - Кюстендил се състои от четири районни служби Пожарна безопастност и защита на населението - Кюстендил, Дупница, Бобов дол и Рила.

РС ПБЗН - Кюстендил

 

Районна служба Пожарна безопастност и защита на населението - Кюстендил обхваща територията на общините Кюстендил, Невестино, Трекляно.

РС ПБЗН - Дупница

 

Районна служба Пожарна безопастност и защита на населението - Дупница обхваща територията на общините Дупница, Сапарева баня и Бобошево.

РС ПБЗН - Бобов дол

 

Районна служба Пожарна безопастност и защита на населението - Дупница обхваща територията на общините Дупница, Сапарева баня и Бобошево.

РС ПБЗН - Рила

 

Районна служба Пожарна безопастност и защита на населението - Рила обхваща територията на общините Рила и Кочериново. Службата осигурява пожарната безопасност на Национален парк Рила и Светата рилска обител “Рилски манастир”.

fire save activity 315 Вижте повече...

Пожарогасителната дейност

Пожарогасителната дейност включва определяне на начините и средствата за пожарогасене, разработване на планове за ограничаване и ликвидиране на пожари, незабавно изпращане на сили и средства при съобщение за пожар, анализ и оценка на обстановката, ограничаване и ликвидиране на последствията от пожари, оказване на първа долекарска помощ на пострадалите.

the rescue activity 315 Вижте повече...

Аварийно-спасителната дейност

Аварийно-спасителната дейност е свързана с определяне на начините и средствата за ограничаване и ликвидиране на последствията при извънредни ситуации, осигуряване на достъп до мястото на произшествието, използване на спасителни, гасителни, транспортни, съобщителни и други технически средства за спасяване на хора и имущество.

preventative mintenance 315 Вижте повече...

Превантивна дейност

Превантивната дейност включва разработването на планове и информационно-разяснителни мероприятия, свързани със защита при бедствия, и има за задача да формира необходимото поведение у населението за предотвратяване и отстраняване на причините и условията, които биха довели до възникване на криза, подпомагане обучението, подготовката и възпитанието на подрастващите.

Представяне на РД ПБЗН - Кюстендил

Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”- Кюстендил се обособява като структурна единица в системата на вътрешното министерство. от 1 януари 2011 г, когато влезе в сила на новият закон за МВР Нейните правомощия на действие обхващат територията на област Кюстендил.

Регионална дирекция "Пожарна безопастност и защита на населението" - Кюстендил обслужва територия 3084,3 кв. километра, на която са разположени 9 общини със 7 града и 175 села. Населението на област Кюстендил към 01.02.2011 г. е 136 686 души.

В структурата на Регионална дирекция "Пожарна безопастност и защита на населението" – Кюстендил се намират 4 Районни служби за пожарна безопастност и защита на населението:: Кюстендил, Дупница, Бобов дол, Рила.

  • Кюстендил
  • Дупница
  • Бобов дол
  • Рила
  • Кочериново
  • Сапарева баня
  • Бобошево
  • Невестино
  • Трекляно