Да бъдем отговорни към себе си, към близките и домовете си!

Създадена на 25 Ноември 2022

През есенно-зимния отоплителен сезон се повишава риска от пожар в ежедневието ни. Най-често пожарите се причиняват в следствие на неправилно ползвани или технически неизправни отоплителни и нагревателни уреди, както и от неизправни и непочистени комини.

За да не допуснем пожар е необходимо да спазваме следните правила.

Как да действаме в случай на възникнал пожар?

1.Да запазим спокойствие!

2.Да позвъним на тел. 112!

3.Когато се свържем с диспечера, кратко, точно и ясно да обясним:

– Къде е пожарът – адрес!

– Какво гори!

– Кой се обажда и телефон за обратна връзка!

– Има ли застрашени хора!

4.Изключете газта, електричеството, затворете вратите и прозорците.

5.При евакуация използвайте най-краткия, надежден и безопасен път.

6.За евакуация използвайте евакуационните стълбища или аварийните такива. В никакъв случай не използвайте асансьорите!

7.При преминаване през задимена среда или влизане в задимено помещение поставете мокра кърпа на устата и носа, намокрете дрехите си, покрийте откритите части на тялото с мокри кърпи. Движете се ниско приведени.

8.Ако пътят ви за евакуация е блокиран, останете в банята, а при невъзможност да стигнете до нея – в някои от стаите или на терасата.

– Уплътнете пролуките около вратата с мокри хавлии, чаршафи, одeяла, парцали и други подобни. По този начин ще забавите проникването на дима в помещението, където се намирате.

 

9.Ако е невъзможно да излезете от сградата, покажете се на прозореца или терасата, за да бъдете забелязани и за да можете да дишате чист въздух.

10.Ако дрехите ви се запалят, не бягайте, а веднага ги съблечете. Ако това не е възможно спрете, легнете и се търкаляйте.

11.Не се връщайте обратно в сградата, ако сте забравили нещо!

РДПБЗН - Кюстендил и Районните служби за пожарна безопастност и защита на населението в Кюстендил, Дупмица, Бобов дол и Рила Ви призовават:

Да бъдем отговорни към себе си, към близките и домовете си!