Мерки за осигуряване на пожарна безопасност по време на жътвената кампания - 2021 година

Създадена на 14 Юли 2021

Повишаването на температурите, през последните дни е предпоставка за усложняване на пожарната обстановка в земеделските земи. Въпреки редицата предупреждения на служителите от РДПБЗН – Кюстендил, продължава паленето на отпадъци и сухи треви. Това е нарушение на нормативната уредба, водещо до сериозни последици  за горския и полски фонд.  

От обявяване на пожароопасен сезон (на 15.04.2021 г.) до началото на месец юли 2021 година в област Кюстендил са възникнали 30  пожара. Общо са засегнати 115 дка в урбанизирани и извън урбанизирани територии. Унищожени са 75 дка посеви пшеница и 1 дка лозя. Спасени са 135 дка посеви пшеница, 50 дка овес, 14 дка лозя, 3  сгради, 2  фургони и 1 бунгало,

             РДПБЗН – Кюстендил отново напомня, че за недопускане възникването на пожари  е задължително спазването на основните правила:

  • абсолютно ЗАБРАНЕНО в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици)  е  паленето на стърнища и други растителни остатъци и  използването на открити огнеизточници;
  • не се разрешава изгарянето на горими отпадъци и други растителни остатъци в свободните дворни площи.

Административната санкция  за палене на стърнища и изгаряне на горими отпадъци, съгласно ЗМВР, е от 200 до 2000 лв.

При забелязан  пожар, съобщете незабавно на тел.112.

РДПБЗН - Кюстендил се обръща към населението на областта да проявява висока гражданска съвест и отговорност по време на прибиране на зърното и тревния пожар за недопускане на пожари.
За това е необходимода се спазват правилата и нормите за пожарна безопаснаст при извършване на всякакви дейности в земеделските земи.

Предоставяме Ви да се запознаете с материала, разработен  от РДПБЗН - Кюстендил във връзка недопускане на пожари по време на жътва.

jatva-1
jatva-2