Мерки за недопускане на пожари по време на жътвената кампания

Създадена на 18 Юни 2021

Във връзка със затопляне на времето, предстоящата жътвена кампания, настъпването на пожароопасния сезон и увеличаване на риска от увеличаване броя на пожарите в сухи треви и отпадъци РДПБЗН - Кюстендил апелира отново за стриктно спазване на пожарните правила и изораване на противопожарни ивици около горски територии и съседни житни блокове.

РСПБЗН-Кюстендил отправят препоръки към арендатори, земеделски стопани и граждани, за необходимостта от стриктно спазване на основните правила за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи. А те са:

• Забранява се паленето на огън и извършването на огневи дейности в горите и прилежащите им територии в общината
• Забранява се паленето на стърнища, сухи треви и други растителни отпадъци – съгласно чл. 12 от Наредба N 8121з-968 от 10.12.2014 г.
• Съгласно чл. 11 от същата наредба е необходимо кметовете и кметските наместници в общината са информират населението за спазване на противопожарните мерки, и да организират и ръководят местните доброволни формирования за гасенето на пожари.
• При възникване на пожар трябва незабавно да се сигнализирана тел. 112.
• Когато бъде констатирано, че граждани нарушават разпоредените противопожарни мерки, те подлежат на съответната административно-наказателна отговорност.

Пожарникарите от четирите РС ПБЗН в област Кюстендил призовават стопаните на земеделски земи, физическите и юридически лица, имащи пряко и косвено отношение към жътвената кампания, към по-висока отговорност при изпълнение на дейности в близост или в житните масиви за недопускане възникването на пожари в тях, както и да спазват правилата, свързани с противопожарната безопасност през жътвената кампания.